PRENOVA POSLOVNIH PROSTOROV
LOKACIJA
Celje
AVTORJI
Boštjan Matul u.d.i.a.
Dominik Sagadin u.d.i.a.
SODELAVCI
Aleš Strašek u.d.i.g.
Matevž Germadnik d.i.g.
NAROČNIK
INCOME d.o.o.
PROJEKT
2012